História klubu

 

Školský športový klub Obchodná akadémia Považská Bystrica vznikol v roku 2001.
Jeho hlavnou úlohou je organizovať a vytvárať podmienky na rozvoj volejbalu mlá-
deže v kategórii dievčat. ŠŠK je zameraný hlavne na dievčatá vo veku 14 - 18 ro-
kov, ktoré navštevujú obchodnú akadémiu, resp. žiačky ZŠ, ktoré sa rozhodli po-
kračovať v štúdiu na OA.

Asi 10% všetkých hráčok tvoria študentky iných stredných škôl. ŠŠK spolupracuje
so základnými školami na sídl. SNP a sídl. Hliny, kde sa venujú výchove mladých vo-
lejbalistiek.

Napriek krátkej dobe pôsobenia ŠŠK sme dosiahli niekoľko úspechov:

2001/2002 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole
5. miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl

2002/2003 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole
4. miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl

2003/2004 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole
4. miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl

2004/2005 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole
3. miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl

2005/2006 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole
2. miesto na majstrovstvách Slovenska stredných škôl

V I. lige junioriek dievčatá nášho športového klubu obsadili v súťažnom ročníku
2004/2005 3. miesto a v ročníku 2005/2006 2. miesto a postúpili
na majstrovstvá Slovenska, na kt. zhodne obsadili 5. miesto.

ŠŠK OA vychoval 2 juniorske reprezentantky Slovenska - Barbora Kyselová,
Petra Trníková

V súčasnosti máme v kadetskej reprezentácii hráčku Táňu Crkoňovú.

2006/2007 - víťazstvo v okresnom, regionálnom a krajskom kole, postup
na Celoštátnu olympiádu stredoškolákov SR Gaudeamus igitur, na ktorej
dievčatá OA obsadili 3. miesto a získali bronzové medaily.

V 1. lige junioriek hráčky obsadili v tomto súťažnom ročníku 4. miesto, v se-
mifinálovom turnaji skončili na druhom mieste, vďaka čomu postúpili na M-SR,
na ktorých obsadili 3. miesto.

V súčasnosti máme v kadetskej reprezentáciTáňu Crkoňovú a Jarku Smata-
níkovú.

TOPlist
aktualizované: 03.11.2013 12:23:37