Športové triedy

1. športová trieda pri OA Považská Bystrica bola otvorená
v šk. roku 2002/2003. Táto športová trieda bola zameraná
na volejbal - dievčatá a basketbal - chlapci.

Volejbal - dievčatá

1. Andrea Hološková
2. Jana Chlebanová
3. Veronika Jakábová
4. Anna Jurdíková
5. Katarína Kremeňová
6. Erika Meszárošová
7. Natália Nanáková
8. Ivana Pavlovičová
9. Marika Rakovanová
10. Katarína Špániková

V školskom roku 2003/2004 bola otvorená ďalšia športová
trieda, do ktorej boli okrem volejbalistiek a basketbalistov
prijatí aj chlapci so zameraním na hádzanú.

Volejbal - dievčatá

1. Lucia Capáková
2. Monika Danižíková
3. Nikola Djasníková
4. Lucia Drbúlová
5. Monika Hojdíková
6. Nina Klempová
7. Veronika Kľúčiková
8. Miroslava Kováčiková
9. Mária Kostelanská
10. Jana Krúpová
11. Lucia Michálková
12. Jana Tordová

Od augusta 2005 Nina Klempová prestúpila do družstva
Doprastav Bratislava.

V ďalšom školskom roku 2004/2005 pribudli k volejbalistkám,
basketbalistom a hádzanárom aj atléti a atlétky.

Volejbal - dievčatá

1. Petra Hijová
2. Katarína Kiššová
3. Teraza Pavlíková
4. Ľubica Štedráková
5. Silvia Valkaiová
6. Jana Vetešková

V školskom roku 2005/2006 do športovej triedy boli opäť prijatí
basketbalisti, hádzanári, atléti a volejbalistky.

Volejbal - dievčatá

1. Romana Balúchová
2. Kristína Krajčovičová
3. Stanislava Kuchárová
4. Alžbeta Lehotská
5. Simona Luhová
6. Denisa Sekerášová
7. Michaela Tumová

Šk. rok 2006/2007 - zameranie športovej triedy sa oproti
predchádzajúcemu roku nemení.

Volejbal - dievčatá

1. Petra Ferencová
2. Natália Majerčáková
3. Barbora Novosadová
4. Vladimíra Polacká
5. Zuzana Pruzskayová
6. Radoslava Smataníková
7. Katarína Šopincová
8. Michaela Šopincová

2007/2008 - zameranie športovej triedy sa nemení

Volejbal - dievčatá

1. Táňa Crkoňová
2. Mária Gardianová
3. Andrea Gaššová
4. Mária Bušovská
5. Jaroslava Smataníková

2008/2009

Volejbal - dievčatá

1. Dominika Brigantová
2. Lucia Cigániková
3. Mária Kostelanská
4. Katarína Kukučková

TOPlist
aktualizované: 03.11.2013 12:23:37